SKENA GÅRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skena gård ligger utanför Jönåker i vackra Kiladalen i Södermanland. Till gården hör 55 ha åker och betesmark och här produceras kött från lamm och nöt. Vi har även ett fåtal utegrisar varje år.  Lantbruket bedrivs i liten skala på ett ekologiskt hållbart sätt. På gården finns 65 tackor som varje år får knappt  100 lamm.  Vi har am och dikor, totalt finns på gården omkring 80 nötkreatur.

 

Djuren får leva ett så naturligt liv som möjligt i stora flockar och med lång betessäsong. Djuren äter grovfoder (hö och ensilage) under vintern och bete under sommaren.  Resultatet blir ett smakrikt nyttigt kött, vissa kallar det "gräskött" när djuren är uppfödda på enbart mjölk och grovfoder.

 

Växtodlingen och djurhållningen på gården är ekologisk och KRAV godkänd.

 

Målsättningen är att producera ett smakrikt kött med hög näringsmässig och etisk kvalitet.

 

 

 

Klicka för information om köttet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                           

 

 

NÖTKÖTT

Det blir slakt ett par gånger under hösten

 

75 kr/kg slaktvikt(vikt före styckning)

Vikt i lådan ca 35 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att

 titta på våra grisar